MENÜMENÜ

KALİTE POLİTİKAMIZ

- Uluslar arası standartları, teknolojiyi ve kaliteyi bütün faaliyetlerde ana prensip kabul ederek, müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak,

 

- Kaliteyi sürekli kılarak ürünlerin zamanında teslimini, en düşük maliyetle en yüksek kaliteye ulaşmayı, müşterilerimizin ve çalışan personelimizin firmamıza duyduğu güvenin devamlılığını sağlamak,

 

- Firmamızın gelişimini sağlayacak her türlü eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına gereken önem ve hassasiyeti göstererek personel kalitesini ve memnuniyetini arttırmak,

 

- Tüm birimlerde sürekli gelişme ve iyileştirmeyi uygulayarak, kaynakların etkili kullanılmasını sağlamak,

 

- Tedarikçi firmalarla çözüm ortaklığına giderek karşılıklı fayda esaslı bir anlayış içinde çalışmak,

 

- Çevre dostu bir üretim anlayışı ile satış öncesi ve satış sonrası hizmeti bir ilke kabul ederek, ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı’nın gereklerini yerine getirmek ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak.